Uvjeti prodaje

Prema Zakonu o zaštiti potrošača maloljetne osobe ili potpuno poslovno nesposobne osobe ne mogu obavljati kupnju na daljinu, to mogu učiniti samo njihovi zakonski zastupnici. Ako naručena roba više nije dostupna, KA2 usluge d.o.o. će ponuditi kupcu drugu najsličniju robu i nakon što kupac potvrdi e-mailom da mu ponuda odgovara najranije slijedeći dan isporučiti će robu kupcu prema odabranom načinu dostave. Ukoliko kupcu ponuda ne odgovara izvršit ćemo povrat sredstava.

Robu ne isporučujemo na temelju potvrde o uplati, već tek nakon što uplata bude vidljiva na našem žiro računu. Kod uplata u hrvatskim poslovnim bankama to je najčešće sljedeći radni dan, a u velikom broju slučajeva dva radna dana od dana uplate, a kod plaćanja u poslovnicama Hrvatskih pošta, minimalno dva radna dana nakon uplate. Ukoliko plaćate virmanom ili općom uplatnicom i želite da Vam pošiljka stigne što prije za ovu vrstu plaćanja, molimo Vas pravilno popunite virman ili opću uplatnicu i obavezno upišite pravilan poziv na broj odobrenja, jer znatno može utjecati na brzinu isporuke, a uplatu izvršite u poslovnoj banci prije 12.00 sati.Za sve uplate koje su primljene prije 12.00 sati i vidljive su na našem računu, isporuka kreće isti ili slijedeći radni dan, a vrijeme isporuke nadalje ovisi o uvjetima isporuke kurirske službe i adresi na koju se roba isporučuje. Za sve uplate primljene poslije 12.00 sati, isporuka kreće najranije slijedeći radni dan.

Ukoliko, zbog greške ili previda, cijena objavljena u web shopu nije ispravna ili je u međuvremenu promijenjena, zadržavamo pravo na izmjenu. KA2 usluge d.o.o. zadržava pravo da Vas informira o promjeni ili ispravnosti cijene te da Vam pruži priliku da potvrdite ili otkažete svoju narudžbu.

Izjava o sigurnosti online plaćanja

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta. CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima. Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke. Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje. Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka. Hvala što koristite CorvusPay! Security of Online Payments While conducting payments on our web shop you are using CorvusPay – an advanced system for secure acceptance of credit cards on the Internet. CorvusPay ensures complete privacy of your credit card data from the moment you type them into the CorvusPay payment form. Data required for billing is forwarded encrypted from your web browser to the bank that issued your payment card. Our store never comes into contact with your sensitive payment card data. Similarly, CorvusPay operators cannot access your complete cardholder data. An isolated system core independently transmits and manages sensitive data while at the same time keeping it completely safe. The form for entering payment data is secured by an SSL transmission cipher of the greatest reliability. All stored data is additionally protected by hi-grade encryption, using hardware devices certified by FIPS 140 2 Level 3 standard. CorvusPay fulfills all of the requirements for safe online payment prescribed by the leading credit card brands, operating in compliance to the PCI DSS Level 1 standard – the highest security standard of the payment card industry. Payments made by cards enroled with the 3-D Secure program are further authenticated by the issuing bank, confirming your identity through the use of a token or a password. All information collected by Corvus Info is considered a banking secret and treated accordingly. The information is used exclusively for the purposes for which they were intended. Your sensitive data is fully secure and it’s privacy is guaranteed by the state of the art safeguard mechanisms. We collect only the data necessary for performing the work in accordance with the demanding prescribed procedures for online payment. Security controls and operating procedures applied within the CorvusPay infrastructure not only ensure current reliability of CorvusPay but permanently maintain and enhance the security levels of protecting your credit card information by maintaining strict access controls, regular security and in-depth system checks for preventing network vulnerabilities. Thank you for using CorvusPay!

Informacije na web trgovini

KA2 usluge d.o.o. ulaže maksimalne napore u održavanju informacija na stranicama web trgovine ažurnim i točnim. KA2 usluge d.o.o. ne može jamčiti stopostotnu točnost svih prikazanih informacija o proizvodima i uslugama. U izuzetnim slučajevima su moguća odstupanja stvarnih podataka i podataka dostupnih na web stranicama. KA2 usluge d.o.o. se obvezuje u svakom takvom slučaju revidirati narudžbu i kontaktirati kupca da se osobno dogovori o alternativnim rješenjima. Isto tako, fotografije proizvoda ne moraju uvijek odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi i treba ih shvatiti samo kao informativnu ilustraciju. Za sve dodatne informacije kontaktirajte odjel prodaje .

Cijene u valutama

Sva plaćanja će se vršiti u hrvatskoj valuti. Iznos koji će se naplatiti na Vašoj kreditnoj kartici izračunat je konverzijom cijene iz eura u hrvatsku kunu prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne Banke. Prilikom terećenja Vaše kreditne kartice, isti iznos će se konvertirati u Vašu lokalnu valutu prema tečajnoj listi udruge kartičarskih kuća. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost male razlike između originalne cijene prikazane na našoj web trgovini.

 

Prices in other currencies

If there are prices shown in currencies other than Croatian Kuna, we state that those prices are calculated according to the current exchange rate of Croatian National bank, and they serve only as information for buyers. The charged price can be different than those displayed here. All payments will be effected in Croatian currency. The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Croatian kuna according to the current exchange rate of the Croatian National bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.

Uvjeti korištenja

Stranica www.ka2.eu je u vlasništvu tvrtke KA2 usluge  d.o.o. Za vrijeme korištenja primjenjuju se ovdje navedena pravila i Uvjeti korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni. Zadržavamo pravo promjene ovih pravila i Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave.

Copyright

Stranica www.ka2.eu je u vlasništvu tvrtke KA2 usluge  d.o.o. Sav sadržaj na www.ka2.eu kao što su tekstovi, grafički sadržaji, zaštitni znakovi (logotipi), ikonice, audio i video zapisi, digitalni downloadi, softverski paketi i podaci vlasništvo su tvrtke KA2 usluge d.o.o. ili naših partnera i zaštićeni su domaćim i međunarodnim propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava odnosno prava industrijskog vlasništva i njihova neovlaštena uporaba predstavlja povredu propisa o zaštiti prava intelektualnog vlasništva.

Reklamacije

E-mail adresa za reklamacijske upite je . Reklamacije uvažavamo prema specifikaciji proizvođača za proizvod koji ste kupili. Servis i rezervne dijelove osigurava ovlašteni zastupnik za Hrvatsku. Neispravni uređaj možete odnijeti direktno u ovlašteni servis. Mi nismo ovlašteni servis i ne utvrđujemo da li je neki proizvod ispravan ili ne niti odlučujemo o tome hoće li biti zamijenjen/popravljen, sve reklamacije prosljeđujemo u ovlaštene servise. Ako je roba oštećena u transportu kupac ima pravo na besplatan servis od strane dostavljača. Prilikom prijave neispravnoga proizvoda obavezno priložiti kopiju računa, jamstveni list, opis kvara te kompletnu dokumentaciju i originalnu ambalažu. U jamstvo ne ulaze oštećenja nastala nestručnim rukovanjem, mehanička oštećenja, oštećenja zbog udara groma, prevelikoga napona ili ishabanosti uređaja.

Povrat ispravne robe

Prema Zakonu o zaštiti potrošača, roba kupljena na daljinu (kada se ne radi o osobnom preuzimanju nego se šalje kurirskom službom) može se vratiti (o svom trošku) u roku najkasnije 7 dana od dana primitka, isključivo u svojoj originalnoj i neoštećenoj ambalaži na adresu poslovnice KA2 usluge d.o.o., Potok 14, 10090 Zagreb s naznakom – Povrat robe. Uz robu koja udovoljava povratu, obavezno mora biti priložen jamstveni list, kopija računa i pisana obavijest o raskidu ugovora s brojem računa na koji da izvršimo povrat sredstava. U suprotnom povrat nećemo moći obraditi. Povrat robe isključuje robu na akciji i robu koja je korištena i/ili kojoj je vidljivo oštećena ambalaža. Ako je ambalaža oštećena ili nedostaju neki dijelovi povrat će biti odbijen. Troškove transporta snosi kupac.Ne odgovaramo za krivo naručenu robu. U slučaju povrata ispravne robe teretimo Vas za iznos od 20% vrijednosti vraćene robe za manipulativne troškove povrata, odnosno minimalni iznos od 100 kn. Roba mora biti vraćena prodavatelju u neoštećenoj i originalnoj ambalaži, sa svim priloženim dokumentima i pripadajućom opremom. Povrat mora biti unaprijed dogovoren.

Vaš korisnički račun

Ako koristite ovu web stranicu, Vi ste odgovorni za povjerljivost vašeg korisničkog računa – korisničkog imena, lozinke i ostalih osobnih podataka kao i za restrikciju pristupa Vašem računalu. Vi prihvaćate odgovornost za sve aktivnosti koje se izvedu koristeći Vaše korisničko ime i lozinku.

Elektronička komunikacija

Kada posjetite www.ka2.eu ili nam pošaljete elektronsku poštu (e-mail), s nama komunicirate elektronski. Ovime pristajete na elektronsku komunikaciju s www.ka2.eu Mi s Vama komuniciramo putem e-maila ili uz pomoć informacija na stranicama www.ka2.eu. Ovime pristajete na sva pravila, upozorenja, obavijesti i ostale poruke putem kojih mi komuniciramo s Vama. Nije dozvoljeno korištenje neispravnih ili tuđih e-mail adresa, impersonacija druge osobe i/ili organizacije ili bilo kakvo drugačije navođenje na krivi izvor sadržaja i komunikacije.

Prijava povrede i zaštite prava

KA2 usluge  d.o.o. poštuje prava intelektualnog vlasništva i druga prava trećih osoba. Ako vjerujete da je Vaše djelo kopirano ili su na bilo koji drugi način povrijeđena Vaša prava, molimo Vas da nas o tome obavijestite.

Prigovori i sugestije

Sukladno odredbi članka 8. Zakona o zaštiti potrošača (NN 79/07, 125/07, 79/09), obavještavamo Vas da nam eventualne prigovore možete uputiti putem e-mail-a na ili pisanim putem na adresu KA2 usluge  d.o.o, Potok 14, 10 090 Zagreb. Na upućeni prigovor dužni smo Vam odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je isti zaprimljen.

Uvjeti dostave

Naručeni proizvodi su pakirani u originalnoj ambalaži, odnosno pakiraju se na način da tijekom uobičajene manipulacije ne budu oštećeni. Prilikom preuzimanja kupac je dužan provjeriti stanje pošiljke, te u slučaju oštećenja odmah reklamirati proizvod dostavljaču (djelatniku tvrtke koja vrši dostavu).

Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Kupac je obavezan prilikom preuzimanja robe potpisati otpremnicu ili dostavnicu te je dostavna služba uzima kao potvrdu o preuzimanju.

Vaša pošiljka je osigurana od gubitka i oštećenja u dostavi.

Dostava se vrši do ulaza u stambeni objekt željene adrese. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije dužan nositi robu do kata na kojem se nalazi kupac već do ulaza u zgradu. Dostava se vrši putem prijevozničkih tvrtki koje obavljaju usluge transporta.

Za naručenu robu dostava se naplaćuje prema težini pošiljke.

Vaša pošiljka je osigurana od gubitka i oštećenja u dostavi.

Ako je plaćanje proizvoda izvršeno radnim danom (pon. – pet.), naručeni proizvodi dostavljaju se kupcu najranije sljedeći dan nakon što je transakcija provedena, a kad je uplata izvršena vikendom ili petkom poslije podne proizvodi se dostavljaju prvi sljedeći radni dan.

Privatnost podataka / GDPR

Vjerujemo da ste upoznati sa novom Općom odredbom o zaštiti osobnih podataka (General Data Protection Regulation – “GDPR”), koja je stupila na snagu 25. svibnja 2018. Kako bismo mogli djelovati u skladu GDPR zahtjevima o suglasnosti, dužni smo prikupiti potvrde naših korisnika o suglasnosti s primanjem naših sadržaja.

Ako i ubuduće želite primati naše promotivne ponude, obavijesti o akcijama i ostalim ponudama, molimo vas da nam potvrdite svoju suglasnost.

Elektronskim potpisom ove pristupnice ( Elektronskim potpisom se smatra klik na oznaku PRISTAJEM ),

Privola za korištenje osobnih podataka u marketinške svrhe prema Uredbi o zaštiti osobnih podataka

Prihvaćanjem ove izjave dajete suglasnost da KA2 usluge d.o.o. prikuplja vaše osobne podatke – ime i prezime, adresu, telefonski broj i adresu elektroničke pošte (u nastavku teksta: osobni podaci) te da ih obrađuje tako da vas na navedeni telefonski broj i adresu elektroničke pošte obavještava u marketinške svrhe (posebne ponude, popusti, novosti u ponudi…). Navedeni osobni podaci mogu se koristiti samo u gore navedene svrhe. Voditelj zbirke Vaših osobnih podataka je KA2 usluge d.o.o. na adresi Potok 14, 10000 Zagreb, Hrvatska.

Voditelj obrade osobnih podataka poduzima sve tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka. Voditelj obrade osobnih podataka čuvati će Vaše osobne podatke sve do opoziva ove privole.

Predmetnu privolu dajete dobrovoljno te njenim prihvaćanjem potvrđujete kako ste upoznati da u bilo koje vrijeme možete povući privolu bez bilo kakvih negativnih posljedica. Također ste upoznati da, sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka, možete pod određenim uvjetima koristiti svoja prava da dobijete potvrdu o obradi, izvršiti uvid u svoje osobne podatke, ispraviti ili dopuniti svoje osobne podatke, prigovoriti daljnjoj, ili prekomjernoj obradi, blokirati nezakonitu obradu, zatražiti brisanje svojih osobnih podataka te zaprimiti presliku osobnih podataka radi prijenosa drugom voditelju obrade.

Potvrđujete da ste od strane voditelja osobnih podataka upoznati kako sve ostale informacije vezano za obradu vaših osobnih podataka možete dobiti upitom na adresu elektroničke pošte

Opoziv privole također možete podnijeti na istoj adresi. Obradi osobnih podataka u ove svrhe možete se u svako doba usprotiviti i opozvati danu privolu. Prihvaćanjem ove izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka potvrđujete da ste istu pročitali i razumjeli te dopuštate da KA2 usluge d.o.o. kao voditelj zbirke osobnih podataka obrađuje i koristi vaše osobne podatke u svrhu istraživanja tržišta, slanja informacija, ponuda i promidžbenih materijala.

Ovim putem izričito izjavljujete da imate više od 18 godina i da zakonski možete dati privolu za obradu osobnih podataka kako je to navedeno u ovoj izjava.

Suglasni ste da će KA2 usluge d.o.o., Potok 14, Zagreb, OIB: 38732950259 koristiti isključivo moju e-mail adresu u svrhu redovitog obavještavanja o aktivnostima, novostima, posebnim i regularnim ponudama. E-mail adresa se neće upotrebljavati u niti jednu drugu svrhu osim navedene.

Pristanak se može povući u bilo kojem trenutku slanjem Zahtjeva o povlačenju privole i korištenja osobnih podataka na e-mail adresu . U tom slučaju povlačenje privole vrijedi od trenutka slanja zahtjeva te ne utječe na zakonitost obrade podataka koja je prethodila slanju zahtjeva.

Postavke kolačića je moguće promijeniti u postavkama vašeg web preglednika. U slučaju deaktivacije kolačića postoji mogućnost da sve funkcionalnosti naše web stranice neće ispravno funkcionirati.

Zahvaljujemo na Vašem povjerenju i pažnji.

Radno vrijeme: 09:00 – 20:00

Telefon: +385 1 3499 780

Mobitel : +385 91 2055 909

Email:

 

Mogućnosti plaćanja putem webshopa: